Добре дошли в електронния портал за кирилометодиевистика

Европейски социален фонд

Последно обновена на Понеделник, 31 Октомври 2016 10:38
Посещения: 2196

ESF

Европейският социален фонд (ЕСФ) е един от Структурните фондове на ЕС, създаден с цел намаляване на различията в равнището на благосъстояние и стандарта на живот в отделните страни членки на ЕС и в регионите, и по този начин насърчава икономическата и социалната кохезия.

 

ЕСФ е посветен на насърчаването на заетостта в Европейския съюз. Той подпомага работната сила и компаниите в страните членки на ЕС за по-успешно справяне с новите, глобални предизвикателства.

Накратко:

  • Финансирането се разпределя между страните членки и регионите, и по-специално между тези от тях, които се намират по-назад в своето икономическо развитие.
  • ЕСФ е ключов елемент на стратегията „Европа 2020”, целяща подобряване на живота на гражданите на ЕС, чрез повишаване на техните умения и подобряване на перспективите им в сферата на заетостта.
  • За постигане на набелязаните цели в рамките на периода 2007-2013 г. между страните-членки и регионите ще бъдат разпределени 75 милиарда евро.
За повече информация за структурните фондове, натиснете тук.
За повече информация за ЕСФ, натиснете тук.
За повече информация за оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", натиснете тук.