Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

PDF Print E-mail
Корица Заглавие Автори Оценка Прегледи
cover Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and Medieval Bulgaria Vassilka Tapkova-Zaimova, Anissava Miltenova 0   3662
cover Из българската историческа фонетика Анна-Мария Тотоманова 0   2740
cover История на граматическите основи Гергана Ганева 0   3084
cover Речник-индекс на словоформите в Бориловия синодик Анна-Мария Тотоманова, Иван Христов 0   3613
cover Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста Анна-Мария Тотоманова, Диана Атанасова 0   2232
 
Подкатегории :
Категория # книги
picture for subcategory  13