Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

PDF Print E-mail
Корица Заглавие Автори Оценка Прегледи
cover 16 слова на Св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674) - 0   2136
cover Борилов синодик. Издание и превод Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски 0   2613
cover Борилов синодик. Издание и превод Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски 0   1529
cover Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти Татяна Славова 0   1679
cover Владетели и книги Нина Гагова 0   1708
cover Житие на българския Антихрист Венелин Грудков 0   1520
cover Младостта на цар Симеон Христо Трендафилов 0   1556
cover Палеологовият синодик в славянски превод Иван Билярски 0   1272
cover Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма Ангел Николов 0   1682
cover Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България Иван Билярски 0   1610