Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

PDF Print E-mail
Корица Заглавие Автори Оценка Прегледи
cover 16 слова на Св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674) - 0   3525
cover Борилов синодик. Издание и превод Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски 0   4135
cover Борилов синодик. Издание и превод Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски 0   2892
cover Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти Татяна Славова 0   2930
cover Владетели и книги Нина Гагова 0   2862
cover Житие на българския Антихрист Венелин Грудков 0   2581
cover Младостта на цар Симеон Христо Трендафилов 0   2624
cover Палеологовият синодик в славянски превод Иван Билярски 0   2317
cover Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма Ангел Николов 0   2701
cover Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България Иван Билярски 0   2651