Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста
Категории:      Книги
BookID:      624
Автори:      Анна-Мария Тотоманова, Диана Атанасова
ISBN-10(13):      978-954-07-4441-4
Издател:      УИ „Св. Климент Охридски“
Дата на публикуване:      06.2018
Издание:      първо
Брой страници:      884
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Книгата е първият том от замисленото издание за един от най-ценните ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София. Макар да датира от XIV в., пергаментният кодекс, известен и със своя каталожен номер като НБКМ 1039, е съхранил много старинен пласт от текстове, появата на които се отнася към зората на старобългарската книжнина.

Настоящият том 1 включва наборно издание на целия паметник, което е подчинено на принципите на дипломатическото издаване, т.е. текстовете са възпроизведени във вида, в който са в ръкописа – с всички специфични и надредни знаци, без да се въвеждат промени и нормализации. Изданието е съпроводено с бележки и коментари, а в началото са поместени изследвания върху правописа и езика на тримата основни преписвачи на кодекса и особеностите на неговия състав.