Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: СЛОВЕСА ПРѢЧЮДНАꙖ
  PDF Print E-mail
Заглавие:      СЛОВЕСА ПРѢЧЮДНАꙖ
Категории:      Сборници
BookID:      15
Автори:      Колектив
ISBN-10(13):      978-954-2973-02-7
Издател:      ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД
Дата на публикуване:      14.06.2012 г.
Издание:      първо
Брой страници:      220
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Юбилеен сборник в чест на проф. Иван Буюклиев (по случай неговата 75-годишнина).

Професор д-р Иван Буюклиев е роден на 14 май 1934 г. в с. Самоводене, на около 10 км северно от старопрестолния град Велико Търново. Завършва българска филология в Софийския университет през 1960 г. и специализира старобългарски език и славянска палеография (изследва проблемите
на новата редакция на Псалтира през ХІV в.), след което две години работи в отдел „Старопечатни и редки книги и ръкописи“ на Народната библиотека.

По-нататъшната му професионална и творческа съдба е свързана с различни университети в България, Словакия, Русия и Италия, където специализира и преподава през различни периоди.

Проф. Буюклиев е известен със своето пристрастие към проб­ емите на славянската старина, сравнителното славянско езикознание и езиковата култура и превода през Средновековието и в наши дни. Неговите научни интереси варират от реконструкцията на най-ранните Кирило-Методиеви текстове и езиковедската компаративистика до поетичното творчество на Дора Габе.

И. Буюклиев е и изкушен преводач на средновековни и съвременни славянски текстове. Творческата му енергия и артистизъм го правят един от най-интересните интерпретатори на славянското книжовно наследство у нас и в чужбина.