Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Кирило-Методиевски четения 2015
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Кирило-Методиевски четения 2015
Категории:      Сборници
BookID:      622
Автори:      колектив
ISBN-10(13):      978-954-07-4007-2
Издател:      Университетско издателство
Дата на публикуване:      11.2015 г.
Издание:      първо
Брой страници:      268
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Сборникът съдържа 21 статии на участниците в традиционните четения на Катедрата по кирилометодие­вистика, които през тази година бяха посветени на две важни годишнини – 1130 години от кончината на славянския първоучител свети Методий и 35 години от основаването на Катедрата.

Изданието е осъществено с финансовата помощ на НИС при СУ „Св. Климент Охридски“, договор 117/17.04.2015 г., и на Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ), който е съорганизатор на събитието.