Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до Княз Борис-Михаил
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до Княз Борис-Михаил
Категории:      Поредица "История и книжнина"
BookID:      42
Автори:      Татяна Славова
ISBN-10(13):      978-954-07-3515-3
Издател:      Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
Дата на публикуване:      07.05.2013 г.
Издание:      първо
Брой страници:      348
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Тази книга изследва славянския превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил, запазен в 15 руски преписи (пълна и съкратена версия) от XVI в. до XVIII в. и в печатната Кирилова книга от 1644 г. По тези източници се представя критическо издание на славянския превод и реконструирана история на текста. Специално внимание се отделя на езика на славянския текст (правопис, морфосинтаксис, лексика и словообразуване), чрез който става възможно датирането на превода, тъй като липсват всякакви други сведения за това.

Възникването на превода се отнася към XIV в. и книжовната продукция на Евтимиевата школа и се поставя в съответен литературен и исторически контекст. Изследването е снабдено с речник-индекс на словоформите по приетия за основен в изданието ръкопис (РГБ, ф. 178, Музейное собрание № 3112).