Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Среднобългарският превод на Хрониката на Константин Манасий и неговият литературен контекст
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Среднобългарският превод на Хрониката на Константин Манасий и неговият литературен контекст
Категории:      Поредица "История и книжнина"
BookID:      617
Автори:      Вася Велинова
ISBN-10(13):      978-954-07-3601-3
Издател:      УИ "Св. Климент Охридски"
Дата на публикуване:      11.2013 г.
Издание:      първо
Брой страници:      280
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Книгата е посветена на среднобългарския превод на Хрониката на Константин Манасий, извършен по времето на българския цар Иван Александър (1331–1371). Основно внимание е отделено на археографски и кодикологичен анализ на запазените цели преписи и фрагменти; на съпътстващите превода текстове в сборниците, съставяни по поръка на балканските владетели; на стилистиката на превода и на значението му за развитието на художествения език на българската литература през ХІV в. За първи път се прави опит за идентификация на гръцкия препис, послужил при превода. Предлагат се и хипотези за датировка на илюстрирания препис на Хрониката, както и за някои особености на илюстративния цикъл.

Доц. д-р Вася Николова Велинова е завършила българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Докторската й дисертация е посветена на творчеството на св. Климент Охридски. Преподава старобългарска литература във Факултета по славянски филологии, като води основния курс за студенти българисти. Чете лекции в магистърски програми на Факултета по славянски филологии и в Историческия факултет. Изнасяла е лекции, посветени на проблемите на старобългарската литература, в Атина, Петербург, Братислава, Рим и др. и е академик-основател на Кла-
са по славистика към Академия Амброзиана в Милано. В момента е директор на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Автор е на няколко монографии, посветени на старобългарските книжовници Климент Охридски и Константин Преславски, както и съавтор в издаването на три описа на български ръкописни сбирки. Публикациите й са посветени на проблеми на средновековната литературна теория и история, на преводите на византийските автори в българското Средновековие и на връзката между слово и образ в украсените ръкописни книги. През 2007 г. съвместно с проф. Аксиния Джурова подготвя научния апарат (предговор и превод на текста с коментар) към факсимилното издание на илюстрирания препис на Манасиевата летопис, осъществено съвместно с Ватиканската апостолическа библиотека и издателство „Милитос“ в Атина.