Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Чиновники Новгородскаго Софийскаго собора
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Чиновники Новгородскаго Софийскаго собора
Категории:      Руски език
BookID:      110
Автори:      Александр Голубцов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Московский университет
Дата на публикуване:      1899
Брой страници:      270
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Голубцов, Александр. Чиновники Новгородскаго Софийскаго собора. Москва, 1899.