Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: О времени происхождения книги Иова
  PDF Print E-mail
Заглавие:      О времени происхождения книги Иова
Категории:      Руски език
BookID:      135
Автори:      Николай Елеонский
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Фонд „Серафим”
Дата на публикуване:      2005
Брой страници:      17
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Елеонский, Николай. О времени происхождения книги Иова. – Чтения в обществе любителей духовного просвещения, 1879, №1, 1-17.