Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: О евангелии от Марка
  PDF Print E-mail
Заглавие:      О евангелии от Марка
Категории:      Руски език
BookID:      137
Автори:      Николай Елеонский
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Фонд „Серафим”
Дата на публикуване:      2005
Брой страници:      174
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Елеонский, Николай. О евангелии от Марка: Разбор мнения Ф. Х. Баура о происхождении и характере Евангелия от Марка. – Чтения в Обществе любителей духовного просвещения, 1873, №3, 270-313; №6, 672-711; №12, 609-691.