Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: О значении кормчей в системе древнего русского права
  PDF Print E-mail
Заглавие:      О значении кормчей в системе древнего русского права
Категории:      Руски език
BookID:      158
Автори:      Николай Калачов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Университетская типография
Дата на публикуване:      1850
Брой страници:      208
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Калачов, Николай. О значении кормчей в системе древнeго русского права. Москва, 1850.