Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: О некоторых славянских рукописях в Белграде, Загребе и Вене
  PDF Print E-mail
Заглавие:      О некоторых славянских рукописях в Белграде, Загребе и Вене
Категории:      Руски език
BookID:      174
Автори:      Владимир Ламанский
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Императорской Академии наук
Дата на публикуване:      1864
Брой страници:      167
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Ламанский, Владимир. О некоторых славянских рукописях в Белграде, Загребе и Вене. Санкт-Петербург, 1864.