Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Теория богодуховенности в Александрийской школе. Теория Климента Александрийского
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Теория богодуховенности в Александрийской школе. Теория Климента Александрийского
Категории:      Руски език
BookID:      183
Автори:      Дмитрий Леонардов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Фонд „Серафим”
Дата на публикуване:      2006
Брой страници:      90
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Леонардов, Дмитрий. Теория богодуховенности в Александрийской школе. Теория Климента Александрийского. Москва, 2006. (Серия „Библеистика”)