Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Теории вдохновения и происхождения Священного писания на Западе в ХVІІІ и ХІХ веках
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Теории вдохновения и происхождения Священного писания на Западе в ХVІІІ и ХІХ веках
Категории:      Руски език
BookID:      185
Автори:      Дмитрий Леонардов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Аксион эстин
Дата на публикуване:      2005
Брой страници:      261
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Леонардов, Дмитрий. Теории вдохновения и происхождения Священного писания на Западе в ХVІІІ и ХІХ веках. Историко-критический очерк. Санкт-Петербург, 2005.  (Серия „Библеистика”)