Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Учение о богодухновенности Священного писания апологетов ІІ века
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Учение о богодухновенности Священного писания апологетов ІІ века
Категории:      Руски език
BookID:      187
Автори:      Дмитрий Леонардов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Аксион эстин
Дата на публикуване:      2005
Брой страници:      82
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Леонардов, Дмитрий. Учение о богодухновенности Священного писания апологетов ІІ века. Санкт-Петербург, 2005. (Серия „Библеистика”)