Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Учение о богодухновенности Священного писания со времени Реформации (ХVІ в.)
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Учение о богодухновенности Священного писания со времени Реформации (ХVІ в.)
Категории:      Руски език
BookID:      190
Автори:      Дмитрий Леонардов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Фонд „Серафим”
Дата на публикуване:      2006
Брой страници:      123
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Леонардов, Дмитрий. Учение о богодухновенности Священного писания со времени Реформации (ХVІ в.). Москва, 2006. (Серия „Библеистика”)