Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Несколько припоминаний о Супрасльской рукописи XI в.
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Несколько припоминаний о Супрасльской рукописи XI в.
Категории:      Руски език
BookID:      316
Автори:      Измаил Срезневский
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Императорская академия наук
Дата на публикуване:      1872
Брой страници:      334
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Срезневский, Измаил. Несколько припоминаний о Супрасльской рукописи XI в. Зап. АН. Т. XXI, кн. П. СПб. 1872, 334-336.