Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Български старини из Македония
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Български старини из Македония
Категории:      Български език
BookID:      21
Автори:      Йордан Иванов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Българско книжовно дружество
Дата на публикуване:      1908
Брой страници:      311
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Иванов, Йордан. Български старини из Македония. Сб. историч. извори. София, 1908.