Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Српски рјечник истолковам немачким и латинским рјечима
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Српски рјечник истолковам немачким и латинским рјечима
Категории:      Справочни издания
BookID:      609
Автори:      Вук Караджиђ
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      P. P. Armeniern
Дата на публикуване:      1818
Брой страници:      928
Език:      сръбски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Караджиђ, Вук. Српски рјечник истолковам немачким и латинским рјечима. Виена, 1818.