Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

PDF Print E-mail
Корица Заглавие Автори Оценка Прегледи
cover 16 слова на Св. Григорий Богослов (фототипно издание на ръкопис НБКМ 674) - 0   2206
cover Борилов синодик. Издание и превод Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски 0   2694
cover Борилов синодик. Издание и превод Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски 0   1610
cover Владетел и администрация в ранносредновековна България. Филологически аспекти Татяна Славова 0   1761
cover Владетели и книги Нина Гагова 0   1774
cover Житие на българския Антихрист Венелин Грудков 0   1603
cover Младостта на цар Симеон Христо Трендафилов 0   1629
cover Палеологовият синодик в славянски превод Иван Билярски 0   1357
cover Повест полезна за латините. Паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма Ангел Николов 0   1750
cover Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България Иван Билярски 0   1685