Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Проблеми на историческата лексикология и лексикография
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Проблеми на историческата лексикология и лексикография
Категории:      Сборници
BookID:      10
Автори:      колектив
ISBN-10(13):      978-954-91477-2-8
Издател:      ГРАФИС - Ал. Жеков
Дата на публикуване:      15.08.2011 г.
Издание:      първо
Брой страници:      124
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Сборникът съдържа част от материалите, представени на Кръглата маса, проведена на 28.05.2010 г. в рамките на работната програма на проект „Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания“, и разработки на участници в научния колектив на проекта. Една от основните задачи на изданието е да представи и осмисли опита на българската лингвистична медиевистика в изготвянето на речници на отделни периоди от историята на българския език, на отделни средновековни книжовници или на отделни паметници.

Сборникът показва постиженията на проекта през първата година на изпълнението му и очертава насоките за разработването на корпуса от средновековни български текстове и на концепцията и софтуера за електронно базирания исторически речник на българския език.