Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Компактдиск с материали и презентации
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Компактдиск с материали и презентации
Категории:      Компактдискове
BookID:      14
Автори:      Колектив
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      BG051PO001-3.3-04-0011
Дата на публикуване:      07.12.2011 г.
Издание:      първо
Брой страници:      0
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
Описание:     

Компактдиск с материали и презентации, създадени и изнесени на събития по проект BG051PO001-3.3-04-0011 "Компютърни и интерактивни средства за исторически езиковедски изследвания".

На диска са качени и програмата за конвертиране на старобългарски шрифтове и шрифта Cyrillica Bulgarian 10U, разработени по проекта.