Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Сказание на Исайя пророка и формирането на политическата идеология на ранносредновековна България
Категории:      Поредица "История и книжнина"
BookID:      9
Автори:      Иван Билярски
ISBN-10(13):      978-954-92526-8-2
Издател:      ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД
Дата на публикуване:      11.04.2011 г.
Издание:      първо
Брой страници:      268
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Книгата предлага ново дипломатическо издание на текста на „Сказание на Исайя пророка как бе възнесен от ангел до Седмото небе“, изцяло основано на единствения препис от Кичевския сборник. Предлага се и напълно ново осмисляне на произведението, което е разгледано в рамките на библейската традиция и на образи, идеи и послания, имащи своите корени в Светото писание. Така произведението се представя като свидетелство за християнската идентичност на средновековната българска култура и за пътищата на нейното изграждане.