Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Борилов синодик. Издание и превод
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Борилов синодик. Издание и превод
Категории:      Поредица "История и книжнина"
BookID:      338
Автори:      Иван Божилов, Анна-Мария Тотоманова, Иван Билярски
ISBN-10(13):      978-954-92526-6-8
Издател:      ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД
Дата на публикуване:      25.10.2010 г.
Издание:      първо
Брой страници:      388
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Новото издание на Бориловия синодик е посветено на предстоящата 800-годишнина от провеждането на Събора срещу богомилите (1211 г.), когато по волята на цар Борил (1207-1218) се е появил и самият Синодик. Издателите не само реконструират текста на този важен книжовен паметник по Палаузовия препис с добавки и разночетения от Дриновия препис, но се стремят да го поставят в неговия оригинален литургичeн и канонично-догматичен контекст. Затова те включват в изданието и молитвите и хоросите на вселенските събори, които съпровождат Синодика в ръкописа на Палаузов. Книгата започва с кратка теоретична част, която въвежда в проблематиката на Синодика с оглед на съвременното състояние на проучванията върху българския синодик и неговия византийски прообраз, и завършва с превод на Синодика на български и на английски език. Преводът е придружен от подробни филологически и просопографски коментари.

Авторите на изданието се надяват, че то  ще отговори на нуждите не само за специалистите медиевисти и на студентите по филология и история, но ще привлече и вниманието на една по-широка публика, която се интересува от православната история и книжнина.