Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Житие на българския Антихрист
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Житие на българския Антихрист
Категории:      Поредица "История и книжнина"
BookID:      340
Автори:      Венелин Грудков
ISBN-10(13):      978-954-92526-2-0
Издател:      ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД
Дата на публикуване:      22.02.2010 г.
Издание:      първо
Брой страници:      136
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Монографията се състои от увод и три основни глави. Уводната част проследява  пътя, по който Емилиян Станев открива историческата тема, представена в „Легенда за Сибин, преславския княз“, „Антихрист“ и „Тихик и Назарий“. Тук се прецизират жанровите особености на оригиналните текстове.

Първа глава изследва доколко съвременният автор следва каноните на своите „извори“ и доколко ги нарушава, за да създаде модерна философско-историческа проза. Втора глава проследява пребиваването на героя в Кефаларската обител и коментира неговите действия. Последната глава проследява поведението на героя в контекста на турските нашествия на Балканите в края на XIV в.