Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Младостта на цар Симеон
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Младостта на цар Симеон
Категории:      Поредица "История и книжнина"
BookID:      341
Автори:      Христо Трендафилов
ISBN-10(13):      978-954-92526-4-4
Издател:      ПАМ Пъблишинг Къмпани ООД
Дата на публикуване:      22.02.2010 г.
Издание:      първо
Брой страници:      128
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

В книгата се разглеждат преминалите в Константинопол ранни години от живота на бъдещия български цар Симеон. Реинтерпретират се в контекста на други извори и изследвания известията за Симеон и Византия в съчинението Възмездие на западния писател и хронист Лиутпранд. Търсят се пораждащите културни архeтипи (светски и духовни, литературни и материални), с които Симеон се е запознал във византийската столица и които по-късно е възпроизвел в една или друга степен в Преслав. Дирят се цивилизационните сходства между Лиутпранд и българския просветен владетел като представители на т.нар. малки ренесанси.