Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Книга пророка Аггея: опыт исагогико-экзегетического исследования
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Книга пророка Аггея: опыт исагогико-экзегетического исследования
Категории:      Руски език
BookID:      273
Автори:      Г. Попович
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Фонд „Серафим”
Дата на публикуване:      2006
Брой страници:      228
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Попович, Г. Книга пророка Аггея: опыт исагогико-экзегетического исследования. Москва, 2006.