Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Пророк Иоиль
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Пророк Иоиль
Категории:      Руски език
BookID:      289
Автори:      Владимир Рыбинский
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Фонд „Серафим”
Дата на публикуване:      2006
Брой страници:      250
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Рыбинский, Владимир. Пророк Иоиль. – В: Православная богословская энциклопедия. Под ред. А. П. Лопухина и Н. Н. Глубоковского, т.7. 250-254.