Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Чиновники Холмогорскаго Преображенскаго собора
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Чиновники Холмогорскаго Преображенскаго собора
Категории:      Руски език
BookID:      111
Автори:      Александр Голубцов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Московский университет
Дата на публикуване:      1903
Брой страници:      287
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Голубцов, Александр. Чиновники Холмогорскаго Преображенскаго собора: с предисловием и указателем. Москва, 1903.