Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Гебраизмы в евангелии от Матфея
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Гебраизмы в евангелии от Матфея
Категории:      Руски език
BookID:      116
Автори:      Леонид Грилихес
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Фонд „Серафим”
Дата на публикуване:      2005
Брой страници:      106
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Грилихес, Леонид. Гебраизмы в евангелии от Матфея. – Богословский вестник, 2004, 4, 106-118.