Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Амос
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Амос
Категории:      Руски език
BookID:      140
Автори:      Феодор Елеонский
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Фонд „Серафим”
Дата на публикуване:      2006
Брой страници:      12
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Елеонский, Феодор. Амос. – В: Православная богословская энциклопедия под ред. А.П. Лопухина и Н.Н. Глубоковского. Т. 1, 619-629.