Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Следы влияния еврейского текста и древних, кроме 70-ти, переводов на древнейший славянский перевод Библии
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Следы влияния еврейского текста и древних, кроме 70-ти, переводов на древнейший славянский перевод Библии
Категории:      Руски език
BookID:      142
Автори:      Феодор Елеонский
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      М. Меркушева
Дата на публикуване:      1905
Брой страници:      68
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Елеонский, Фeодор. Следы влияния еврейского текста и древних, кроме 70-ти, переводов на древнейший славянский перевод Библии. Санкт-Петербург, 1905.