Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Исторические чтения о языке и словесности в императорской Академии Наук 1852 и 1853 гг.
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Исторические чтения о языке и словесности в императорской Академии Наук 1852 и 1853 гг.
Категории:      Руски език
BookID:      155
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Императорская Академия наук
Дата на публикуване:      1854
Брой страници:      255
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Исторические чтения о языке и словесности в императорской Академии Наук 1852 и 1853 гг. СПб. Санкт-Петербург, 1854.