Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Древне-церковно-словянский язык. Том 1: Введение. Фонетика
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Древне-церковно-словянский язык. Том 1: Введение. Фонетика
Категории:      Руски език
BookID:      169
Автори:      Степан Кульбакин
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      М. Зильберберг
Дата на публикуване:      1911
Брой страници:      130
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Кульбакин, Степан. Древне-церковно-словянский язык. Том 1: Введение. Фонетика. Харьков, 1911.