Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Сказание о молодце и девице
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Сказание о молодце и девице
Категории:      Руски език
BookID:      199
Автори:      Хрисанф Лопарев
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      И. Н. Скороходава
Дата на публикуване:      1894
Брой страници:      43
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Лопарев, Хрисанф. Сказание о молодце и девице. – В: Памятники древней письменности и искусства. Т. 99. Санкт-Петербург, 1894.