Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Ввеведение в православное богословие
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Ввеведение в православное богословие
Категории:      Руски език
BookID:      202
Автори:      митрополит Макарий (Булгаков)
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Аксион
Дата на публикуване:      2006
Брой страници:      486
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Макарий (Булгаков), митрополит. Ввеведение в православное богословие. Санкт-Петербург, 2006.