Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Сказания иностранцев о быте и нравах славян
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Сказания иностранцев о быте и нравах славян
Категории:      Руски език
BookID:      208
Автори:      Викентий Макушев
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Эдуард Веймар
Дата на публикуване:      1861
Брой страници:      327
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Макушев, Викентий. Сказания иностранцев о быте и нравах славян. СПб. Санкт-Петербург, 1861.