Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Библейская наука. Кн. 1: Очерк истории толкования Библии
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Библейская наука. Кн. 1: Очерк истории толкования Библии
Категории:      Руски език
BookID:      217
Автори:      епископ Михаил
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      И. Д. Фортунатова
Дата на публикуване:      1898
Брой страници:      149
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Михаил, епископ. Библейская наука. Кн. 1: Очерк истории толкования Библии. Тула, 1898.