Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Материалы к истории апокрифа и легенды. Вып. 1. К истории Громника
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Материалы к истории апокрифа и легенды. Вып. 1. К истории Громника
Категории:      Руски език
BookID:      254
Автори:      Владимир Перетц
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      ИАН
Дата на публикуване:      1899
Брой страници:      425
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Перетц, Владимир. Материалы к истории апокрифа и легенды. Вып. 1. К истории Громника: введение, славянские и еврейские тексты. Санкт-Петербург, 1899.