Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Историко-критические отрывки
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Историко-критические отрывки
Категории:      Руски език
BookID:      262
Автори:      Михаил Погодин
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Синодальная типография
Дата на публикуване:      1867
Брой страници:      541
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Погодин, Михаил. Историко-критические отрывки. Кн. ІІ. Москва, 1867.