Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Поэтика ранневизантийской литературы
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Поэтика ранневизантийской литературы
Категории:      Руски език
BookID:      43
Автори:      Сергей Аверинцев
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Азбука-классика
Дата на публикуване:      2004
Брой страници:      477
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Аверинцев, Сергей. Поэтика ранневизантийской литературы. Санкт-Петербург, Азбука-классика, 2004.