Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Склонение основ на -у- в славянских языках
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Склонение основ на -у- в славянских языках
Категории:      Руски език
BookID:      367
Автори:      Август Шлейхер
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Императорская Академия наук
Дата на публикуване:      1867
Брой страници:      0
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Шлейхер, Август. Склонение основ на -у- в славянских языках. Санкт-Петербург, 1867.