Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Изследования и замечания о древних памятниках старославянской литературы
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Изследования и замечания о древних памятниках старославянской литературы
Категории:      Руски език
BookID:      576
Автори:      Измаил Срезневский (соств.)
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Типогр. Имп. Академии наук
Дата на публикуване:      1856
Брой страници:      166
Език:      руски
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Срезневский, Измаил (соств.). Изследования и замечания о древних памятниках старославянской литературы, читанныя в заседаниях II-го отделения Императорской Академии Наук. Санкт-Петербург, 1856.