Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Националните стремления на народите в Балканския полуостров
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Националните стремления на народите в Балканския полуостров
Категории:      Български език
BookID:      18
Автори:      Густав Вайганд
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      В. Л. Блъсков
Дата на публикуване:      1898
Брой страници:      38
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Вайганд, Густав. Националните стремления на народите в Балканския полуостров. Прев. Ср. Данов. Шумен, 1898.