Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Новобългарска сбирка
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Новобългарска сбирка
Категории:      Български език
BookID:      20
Автори:      Райко Жинзифов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Бахметева
Дата на публикуване:      1863
Брой страници:      186
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Жинзифов, Райко. Новобългарска сбирка. Състав. и прев. Райко Жинзифов. Москва, 1863.