Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Миналото: Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 год.
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Миналото: Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 год.
Категории:      Български език
BookID:      23
Автори:      Стоян Заимов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Хр. Г. Данов
Дата на публикуване:      1898
Брой страници:      919
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Заимов, Стоян. Миналото: Очерки и спомени из деятелността на българските тайни революционни комитети от 1869-1877 год. Кн. 1. Пловдив, 1898.