Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Кратка биография на св. Йоан Кукузел, или Скромен принос на изучванието историята на българския народен надпев
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Кратка биография на св. Йоан Кукузел, или Скромен принос на изучванието историята на българския народен надпев
Категории:      Български език
BookID:      24
Автори:      Петър В. Сарафов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      Н. Ф. Чипев
Дата на публикуване:      1893
Брой страници:      20
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Сарафов, Петър В. Кратка биография на св. Йоан Кукузел, или скромен принос на изучванието историята на българския народен надпев. София, 1893.