Cyrillomethodiana

портал за кирилометодиевистика

Библиотека: Енински апостол: Старобългарски паметник от XI в.
  PDF Print E-mail
Заглавие:      Енински апостол: Старобългарски паметник от XI в.
Категории:      Български език
BookID:      28
Автори:      Кирил Мирчев, Христо Кодов
ISBN-10(13):      N/A
Издател:      БАН
Дата на публикуване:      1964
Брой страници:      264
Език:      български
Оценка:      0 
Корица:      cover
ebook:      Свалете PDF или DJVU версия
Описание:     

Мирчев, Кирил, Христо Кодов. Енински апостол: Старобългарски паметник от XI в. София, 1964.